Az udvari Bolond

Élménybirtok Bikal

Segíts Mátyás király Bolondjának!

Dicső urunk Mátyás, - Minden Magyarok Hatalmas Királya-, felettébb kedvelé az ifjúi virtust.

Ezért szépreményű, ámde vakmerő ifjaknak, valamint szende, ámde tűzrőlpattant honleányoknak embert megmérető, erős hőspróbatételt rendele el hatalmas és dicső országa teljes széltében.

Azon ifjak és leányok, akik erővel, kitartással, bátorsággal, furfanggal és leleménnyel, szigorú Királyi tiltása ellenére, sok akadály ellenében mégis Felséges Eleibe képesek járulni, Királyi Kegyére és jutalmára bízvást számíthatnak.

Ámde azon restek, gyávák, ostobák, hitványak, kik a próbát ki nem állják, vendégei lésznek a Király tömlöcének.

Az Úr idejének mindmái napjáig, egyetlen halandó a próbát ki nem állta, Királyunk szomorú: csak nem hogy elfogyott népe bátorsága?

" Rajta tehát ifjak, vakmerő leányok,
vár a próbatétel, s királyi ajándok. "

Élménybirtok Bikal

Hőspróba: szombat 15.00-18.00 (előzetes bejelentkezés szükséges)

Cím.: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Tel.: +36 72/459-546 Fax: + 36 72/459-549
E-mail: info@elmenybirtok.hu
Honlap: www.elmenybirtok.hu