Lackfi István

Simontornyai Vár

Győzd le a nápolyiakat Lackfi István vezérletével!

Lackfi István Számos országos méltóságot viselt: királyi lovászmester, tárnokmester erdélyi, horvát és szlavón bán.

Nagy Lajos király, – öccse András herceg meggyilkolása miatt indított – első nápolyi hadjárata idején, 1348. februárban bevonult Nápolyba, miután tavasszal elhagyta a várost, uralma meggyengült, júniusban pedig Nápoly elveszett.

Ekkor Lajos király „tanácsot tartott, s elhívta egyik főemberét, Lackfi Istvánt, aki akkor erdélyi vajda volt, ezt a harcban vakmerő, serény, mindenféle ügy intézésében igen bölcs férfiút… Őt küldötte tisztes, erős magyar haddal Apuliába, hogy az Isten segítő oltalmával vegyen bosszút ellenségein, törje össze és alázza meg őket hatalmasan”.

Lackfi serege 1349. januárban Troiánál legyőzte a nápolyiakat, sok foglyot és zsákmányt ejtve, majd júniusban Aversa és Nápoly között legyőzte Tarantói Lajos csapatait. Ahogy egy krónika írja: „mindkét részről kegyetlenül és ádázul harcoltak. A magasságbeli Isten segítségével a király úr serege sok foglyot ejtett, többeket megsebesített, sokakat megölt, a többit megfutamította. Így dicső győzelmet és nagy diadalt aratott.”

1349 őszén Lackfi István csapataival diadalmasan visszatért Magyarországra.

"Simontornya magos várának dicső kapitánya Lackfi István urunk, a hatalmas Lajos király parancsára hadakat gyűjt az alávaló hitvány „Nápolyiak” ellen, kiknek kezéhez királyi öccsének drága vére tapad.
Seregébe várja mindazon ifjakat, kiknek rettenthetetlenül bátor a szíve és erős karjukat felséges Lajos királyunk szolgálatára ajánlják, drága hazánk becsületének visszaszerzésére."

Rajta tehát ifjak, vakmerő leányok, vár a hadjárat, s királyi ajándok!

Simontornyai Vár

Hőspróba: szombat, vasárnap 10.00-17.00

Cím: 7081 Simontornya, Vár tér 10.
Tel.: +36 74/486-354, +36 20/475-4659
E-mail:: simontornyai.var@gmail.com
Honlap: www.simontornyaivar.hu