Zrínyi Miklós

Szigetvári vár

Védd meg a várat a töröktől!

1561-ben a Szigetvári vár élére főkapitányként Zrínyi Miklós került, aki vasszigorral próbálta behajtani a katonaság részére a földesúri járandóságokat, ugyanekkor kialakította a négy részből álló szigeti védőrendszert. A már idős és beteges Szulejmán szultán 1566-ban indult utolsó hadjáratára, melynek végső célját Bécs elfoglalása jelentette, de előtte Sziget vára állt hatalmas seregének útjában.

Zrínyi parancsnoksága alatt mintegy 2300 főnyi végvári katonaság 34 napig állta az ostromot a hatalmas túlerő ellenében, mígnem maradékuk Zrínyi vezetésével kitört a lángoló belsővárból, hogy véres közelharcban haljanak hősi halált. Szigetvári diadalát maga a török szultán sem érte meg, az ostrom utolsó napjaiban meghalt, de ezt a hírt eltitkolták vezérei, nehogy a már erősen megfogyatkozott sereg végképp elcsüggedjen.

"Kedves magyar ifjak! Nagy veszély fenyegeti hazánkat és Szigetvár várát, mert határinkhoz közeleg a Török. Ezért minden erőskezű és bátor szívű fiatalra nagy szüksége van országunknak.
Zrínyi Miklós várkapitány urunk vitézlő oskolába vár benneteket, hogy elmétek élesedjen és a hadi tudományokban magos jártasságot szerezhessetek."

Szigetvári Vár

Hőspróba: minden szombaton és vasárnap 10.00-17.00

Cím: 7900 Szigetvár, Vár u. 19.
Tel.: +36 30/947-7287; +36 73/311-442
E-mail: szigetvarivar@enternet.hu
Honlap: www.szigetvarivar.hu