Lackfi István

Simontornya

"Simontornya magos várának dicső kapitánya Lackfi István urunk, a hatalmas Lajos király parancsára hadakat gyűjt az alávaló hitvány „Nápolyiak” ellen, kiknek kezéhez királyi öccsének drága vére tapad.
Seregébe várja mindazon ifjakat, kiknek rettenthetetlenül bátor a szíve és erős karjukat felséges Lajos királyunk szolgálatára ajánlják, drága hazánk becsületének visszaszerzésére.
Rajta tehát ifjak, vakmerő leányok, vár a hadjárat, s királyi ajándok! "

Hőspróbák

1. próbatétel: Felkészülés a hadjáratra
2. próbatétel: Átkelés a tengeren
3. próbatétel: A felderítők foglyokat ejtenek
4. próbatétel: A nyílzápor
5. próbatétel: A gyalogroham
6. próbatétel: A lovasroham
7. próbatétel: A várostrom 

Töltsd le PDF formátumban hőspróbánkat (kattints ide)!